Archive for the ‘Formulare utile’ Category


 

contract

In momentul in care vine ziua in care trebuie sa semnezi contractul de munca, nu ar strica sa arunci o privire pe ceea ce semnezi!

De cele mai multe ori nu sunt probleme, fiind respectat modelul prevazut in Ordinul Ministerului Muncii nr. 1616/2011, insa au mai existat si cazuri in care nu s-au respectat prevederile legale sau modelul contractului a fost adaptat de catre angajator conform intereselor sale. Pentru a evita sa nu fi in necunostinta de cauza in privinta a ceea ce semnezi, recomandabil este sa nu semnezi in momentul in care ti se aduc contractele spre semnare, ci sa soliciti un timp rezonabil pentru lectura atenta a continutului. (mai mult…)

Reclame

Pedeapsa si sanctiune

Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a)_________ domiciliat(a) in___________cu seria si numarul de CI__________si CNP__________in calitate de salariat/fost salariat (dupa caz) al societatii__________cu sediul in_____________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr_________, CUI _____________, in calitate de angajator/fost angajator (dupa caz) formulez prezenta

(mai mult…)


Justitie

Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a)_________ domiciliat(a) in___________cu seria si numarul de CI__________si CNP__________in calitate de fost salariat al societatii__________cu sediul in_____________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr_________, CUI _____________, in calitate de fost angajator formulez prezenta

(mai mult…)


Incetare de comun acord2

Subsemnatul(a)_____________angajat(a) a(l) societatii__________in functia de ____________in Sucursala/Agentia (daca este cazul)___________din localitatea__________Judetul/Municipiul__________solicit prin prezenta incetarea contractului de munca prin acordul partilor, conform prevederilor art.55, lit.b) din Codul Muncii republicat cu modificarile ulterioare, incepand cu data* de ____________

(mai mult…)